Badanie wykrywaczem kłamstw

Wykrywacz kłamstw na ogół kojarzy się większości osób z filmami lub serialami kryminalnymi. To właśnie tam podejrzani są poddawani badaniom przy jego użyciu. Z tego też powodu duże jest przeświadczenie o łatwej dostępności tejże metody przesłuchiwania. W praktyce w Polsce wykorzystywanie wykrywacza kłamstw nie jest tak powszechne, jak się wydaje.

Kiedy wykorzystuje się wariograf?

wariograf badanieUżycie wariografu odbywa się w ściśle określonych przypadkach. Ma to miejsce przykładowo w toku procesu karnego. Nie mniej jednak osoba, która ma być przebadana wariografem powinna wyrazić na to zgodę. Nie jest dopuszczalne przebadanie kogokolwiek wbrew woli tej osoby. Wynika to z tego, w jaki sposób działa to urządzenie. Wiele osób decydując się na badanie wariografem szuka na jego temat informacji w internecie. Odbywa się to poprzez wpisywanie różnego typu haseł w wyszukiwarce internetowej. Przykładowo takim hasłem może być wariograf badanie. Dzięki temu zainteresowane osoby znajdują informacje, o tym jak działa to urządzenie. Wariograf obrazuje impulsy elektryczne przekazywane przez nasz organizm w sytuacji, w której mówimy prawdę, bądź zdarzy nam się skłamać. Badanie przebiega poprzez zadawanie pytań, na które można odpowiedź tylko tak lub nie. Są to zatem pytania zamknięte. W związku z tym każda nieprawdziwa odpowiedź jest wykrywana przez urządzenie i rejestrowana na wydruku z przebiegu całego badania.

W związku z tym osoba weryfikująca i dokonująca odczytu badania jest w stanie wskazać, w którym momencie ktoś skłamał, a w którym mówił prawdę. Pomyłka podczas badania na wariografie jest mało prawdopodobna, gdyż urządzenie to pokazuje jak odpowiadaliśmy na proste pytania dotyczące naszego imienia, nazwiska, pochodzenia, czy miejsca pracy. Każde odstępstwo od normy jest traktowane jako kłamstwo.