Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest bardzo ważną dziedzina w każdym zakładzie pracy. W prawie polskim są również odpowiednie przepisy prawa, które takie aspekty jak BHP bardzo szczegółowo regulują wskazując jasno, kiedy każdy pracownik powinien być przeszkolony i w jakim zakresie oraz z jaką częstotliwością dane szkolenie powinien powtarzać.

BHP dla pracowników biurowych

szkolenie okresowe bhp na stanowisku administracyjno biurowymPrzepisy związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy dotyczą zarówno pracowników fizycznych jak i również biurowych. Wydawało by się, ze praca w biurze jest bezpieczna ale również na tych stanowiskach mamy codziennie styczność ze urządzeniami elektronicznymi, których niewłaściwe użytkowanie może stworzyć równie niebezpieczne sytuacje jak przy pracy fizycznej. Podczas szkolenia BHP dowiemy się także jak należy wykonywać prace przy biurku aby zadbać odpowiednio o swoje zdrowie i jak często powinniśmy robić odpowiednie przerwy, aby dać chwilę odpoczynku zarówno dla oczu jak i kręgosłupa. Podczas pracy biurowej bardzo ważne jest odpowiednie używanie i ustawienie zarówno monitora jak i fotelu z oparciem. Mamy także cały czas styczność z takimi urządzeniami jak niszczarki dokumentów, kserokopiarki i drukarki, gdzie należy szczególnie przestrzegać zasad odpowiedniego użytkowania. Poza pierwszym szkoleniem głównym, szkolenie okresowe bhp na stanowisku administracyjno biurowym jest powtarzane co parę lat, tak aby każdy pracownik mógł zapoznać się z nowymi przepisami i zaktualizować sobie wiedzę na bieżąco.

Przestrzeganie przepisów związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest bardzo ważne na każdym stanowisku, również wtedy gdy jesteśmy pracownikami biurowymi, ponieważ tylko w ten sposób możemy odpowiednio zadbać zarówno o bezpieczeństwo jak i zdrowie zarówno swoje jak i innych współpracowników.