Czujniki pt100 i charakterystyka sond temperaturowych

Aby termometry cyfrowe, wykonujące dotykowe pomiary, mogły kontrolować temperaturę należy wyposażyć je w czujniki. Zazwyczaj są to czujniki temperatury rezystancyjne lub wykorzystujące termoelementy.

Czym wyróżniają się czujniki pt100 na rynku?

Czujniki pt100Te pierwsze w swojej konstrukcji wykorzystują zjawisko rezystancji przewodników i półprzewodników. Najczęściej stosowanym materiałem do ich budowy jest platyna, dlatego najczęściej spotkanymi rezystorami są czujniki pt100 lub pt 1000. Cechuje je rezystancje 100 i 1000Ω przy temperaturze 0oC. Platyna jest znacznie lepszym materiałem niż np. nikiel ponieważ zapewnia brak histerezy fizycznej, wysoką temperaturę topnienia, dużą rezystywność oraz stałość własności fizycznych. Konstrukcja rezystorów platynowych w dużym stopniu przypomina te wykorzystujące termoelementy. Te drugie jednak wykorzystują inne zjawisko, a mianowicie liniową zależność siły termoelektrycznej funkcji temperatury. Termopary powstają poprzez połączenie dwóch różnych stopów metali na jednym końcu. Miejsce tego połączenia nazywane jest spoiną pomiarową. To właśnie głównie nią wykonuje się pomiary. Czujniki termoelektryczne produkowaną najczęściej są w czterech typach J, K, S i T. Typ J stanowiący połączenie żelaza i konstantanu, wykorzystywany jest najczęściej w temperaturach poniżej 600ºC. Czujniki termoelektryczne typu K na swoim końcu łączy nikiel z chromem oraz nikiel z aluminium.

Charakteryzuje się on dużym zakresem temperatur od 1000 do 1100ºC. Typ S w swojej budowie wykorzystują platynarod i platynę. W pracy ciągłej stosuje się je do temperatury 1300ºC, a przy pracy tymczasowej do 1600ºC. Typ T miedź i nikielmiedź, działa w niskich temperaturach -200 do 350ºC.