łopatki grafitowe

Czy zanieczyszczenia powietrza to problem?

Zanieczyszczenia powietrza w zakładach produkcyjnych to powszechny problem, zwłaszcza w procesach obróbki skrawaniem (na przykład przy wierceniu, frezowaniu czy toczeniu), kiedy produktem ubocznym mogą być opary cieczy chłodząco smarujących zawierające cząstki oleju. Aby uniknąć tego typu problemów warto zastosować separator mgły olejowej, która pomaga zachować odpowiednią czystość powietrza.

 

Łopatki grafitowe – co to jest?

 

Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że urządzenia tego typu nie powinny pracować w halach produkcyjnych, gdzie podczas procesu produkcji mogą powstawać substancje żrące lub gazy, które w połączeniu z powietrzem są wybuchowe, ponieważ takie mieszanki mogą uszkodzić naszą maszynę. Skutecznym urządzeniem do usuwania szkodliwych gazów z powierzchni zamkniętych jest również pompa próżniowa, którałopatki grafitowe odprowadza szkodliwe gazy wykorzystując podciśnienie. Wyróżniamy kilka rodzajów pomp próżniowych, między innymi strumieniowe, molekularne, kondensacyjne, jonowe i inne. Warto zwrócić uwagę na aspekty techniczne takiego urządzenia takie jak najniższe możliwe do uzyskania ciśnienie, szybkość pompowania oraz jej zależność od ciśnienia roboczego oraz wydajność, która zwykle podawana jest w metrach sześciennych. Aby zachować należytą sprawność takiej pompy trzeba zadbać o regularną wymianą części eksploatacyjnych takich łopatki grafitowe lub łopatki kompozytowe, które sprawne pomagają nam w zachowaniu odpowiedniej gładzi cylindra. Łopatka grafitowa charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie, gwałtowne zmiany temperatury, a także czynniki chemiczne, co pozwala na jej długą i bezproblemową eksploatację.