Czym jest posadzka przemysłowa?

W halach zakładów przemysłowych i produkcyjnych konieczne jest położenie podłóg przemysłowych. Podłogi te są odporne na pękanie spowodowane działaniem obciążeń statycznych, wywoływanych przez nacisk regałów i innych elementów wyposażenia hali.

Cięcie szczelin dylatacyjnych

cięcie posadzki przemysłowejPodłoga w hali zakładu przemysłowego powinna być także odporna na działanie obciążeń dynamicznych, wywoływanych przez wszystkie pojazdy poruszające się po jej terenie. Kolejnym zagrożeniem dla posadzki w hali są obciążenia statyczno – dynamiczne, wytwarzane przez maszyny emitujące wibracje i drgania w czasie pracy. Dlatego podłogi w halach przemysłowych są wylewane z betonu, który jest odporny również na ścieranie. Jednak, żeby zapobiec pękaniu betonu należy przeprowadzić cięcie posadzki przemysłowej w tak zwane otwory dylatacyjne. Posadzka pod wpływem działania różnych czynników, takich jak tarcie i zmiany temperatury podlega rozciąganiu i rozszerzaniu. Szczeliny dylatacyjne pozwalają materiałowi, którym jest beton, na pracę w takich warunkach, minimalizując ryzyko powstawania pęknięć na jego powierzchni. Istnieją dwa rodzaje dylatacji betonu. Pierwsza z nich to dylatacja pośrednia, która polega na nacinaniu podkładu do mniej więcej połowy grubości. W ten sposób dzieli się podkład na części o powierzchni do 30 metrów kwadratowych. Druga metoda nosi nazwę dylatacji obwodowej, ponieważ polega ona na nacięciu szczelin wzdłuż elementów konstrukcyjnych, takich jak ściany, schody i kolumny. W przypadku tej metody podkład jest przecinany do samego końca.

Do zamaskowania szczelin dylatacyjnych używa się wypełniaczy. Są to między innymi listwy i wkładki dylatacyjne. Można użyć w tym celu również masy dylatacyjnej, jednak wymaga to wcześniejszego przygotowania szczeliny przy pomocy preparatu gruntującego.