Dla jakich branż są przeznaczone usługi dronowe?

Specjalistyczne drony są wyposażane w funkcje pozwalające na ich użytek w coraz szerszym zakresie. Wśród usług dronowych są między innymi inspekcje wizyjne, monitoring, opryskiwanie pól czy nawet skanowanie modeli 3D.

Dla kogo są przeznaczone usługi dronowe?

usługi dronoweRosnąca oferta w firmach oferujących wypożyczanie dronów sprawia, że może z niej korzystać coraz więcej ludzi. Funkcje i narzędzia, w które aktualnie są zaopatrywane te bezzałogowe statki powietrzne, zapewniają pomoc inżynierom, rolnikom, służbom mundurowym czy też administratorom miast i wsi. Drony mogą unosić się na wysokościach i są wyposażone w diody oświetleniowe, dzięki temu można za ich pomocą dokonywać inspekcji w miejscach niedostępnych dla ludzkiego oka, jak na przykład w tunelach, rurociągach, na wieżowcach i konstrukcjach w budowie. Rolnicy coraz częściej korzystają z usług dronowych, za pomocą których mogą dokonywać inspekcji pól lub korzystać z dronów wyposażonych w oprysk do odkażania roślin. Ortofotomapa, w którą są zaopatrywane niektóre modele, to narzędzie pozwalające na dokładne zobrazowanie ziemi, z czego również mogą korzystać rolnicy do sprawdzenia stanu plonów lub administratorzy do tworzenia planów i map. Może być to wykorzystane w celu projektowym lub do produkcji map turystycznych. Kolejne modele wyposażane w coraz nowsze funkcje i narzędzia co sprawia, że usługi dronowe znajdują coraz więcej zastosowań w zadaniach trudnych lub niebezpiecznych dla człowieka.

Firmy wypożyczające drony do różnego rodzaju zadań specjalnych znajdują dla nich coraz nowsze zastosowania, z których mogą korzystać różne branże. Rodzaje usług dronowych są na razie ograniczone głównie do inspekcji w celu znalezienia usterek, ale już niedługo drony zostaną wyposażone w narzędzia, aby te usterki naprawiać.