Jak chronić kanalizacje przed zapchaniem?

Zapchanie instalacji kanalizacyjnej jest zjawiskiem bardzo poważnym. Przede wszystkim, powoduje to wiele problemów z użytkowaniem tej instalacji, również dla innych jej użytkowników. Dlatego też tak ważne jest, aby nie dopuścić do dostawania się do odpływu tłuszczu.

Jaki rodzaj separatora jest najlepszy?

separator z osadnikiemZapchanie się instalacji kanalizacyjnej jest bardzo poważnym zjawiskiem. Często bardzo trudno jest odnaleźć przyczynę problemu tego zjawiska, które praktycznie uniemożliwia korzystanie z tej instalacji. Jak się okazuje, jednym z częstszych powodów tego problemu jest zaleganie w instalacji tłuszczy. Dlatego też te przedsiębiorstwa, które wytwarzają duże ilości odpadów tłuszczowych, czy też ropopochodnych, musza być wyposażone w separator z osadnikiem. Jest to rodzaj specjalnego filtra, który montuje się przy odpływie. Jego zadaniem jest odfiltrowywanie wody z tłuszczu, który jest zatrzymywany w separatorze. Tym samym, nie może on dostawać się do instalacji powodując stopniowe zwężanie świtała rury. Korzystanie z tego typu separatorów jest obecnie obowiązkiem wszystkich firm, które wytwarzają duże ilości odpadów tłuszczowych. W przypadku niedostosowania się do tego obowiązku, trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty bardzo wysokich kar i mandatów. Bardzo ważne jest również, aby kupować jedynie najwyższej jakości, certyfikowane separatory. Tylko przy korzystaniu z nich można mieć gwarancję, że będą one bardzo skutecznie odfiltrowywały wszelkie tłuszcze, które znajdują się w wodzie.

Zapchanie się instalacji kanalizacyjnej jest zjawiskiem bardzo poważnym. Dlatego też tak ważne jest, aby temu zjawisku zapobiegać. W tym celu warto zadbać o to, aby odpady tłuszczowe, najczęściej powodujące zapachnie się kanalizacji, nie mogły dostawać się do odpływu.