kaplica czaszek

Kaplica Czaszek – miejsce refleksji w Kudowie Zdrój

Jak dobrze wiemy życie ludzkie jest kruche i z czasem przemija. W związku z tym powstało bardzo wiele obiektów z tym związanych. Jednym z takich obiektów jest Kaplica Czaszek. W niniejszym artykule pragnę państwu przekazać kilka informacji z nią związanych. Kaplica Czaszek jest zabytkiem, który znajduje się w Czermnej czyli części miasta Kudowa Zdrój.

Kudowa Zdrój to nie tylko miejscowość.

kaplica czaszekDawniej Czermna była osobną wsią. Kudowa Zdrój to jedno z 3 miejsc w Europie w którym istnieje tego typu kaplica. Znajduje się tam blisko 3 tysięcy czaszek i innych kości, które pokrywają ściany i sklepienie kaplicy. Jeszcze więcej bo blisko 20-30 tysięcy szczątków ludzkich znajduje się w krypcie pod kaplicą. W środku kaplicy można znaleźć także dwie rzeźby aniołów wykonane z drewna z których jedna posiada napis „Powstańcie z martwych” natomiast druga „Pójdźcie pod sąd” a także ołtarz z krucyfiksem pamiętającym czasy baroku. Przy wejściu do kaplicy znajduje się pomnik z napisem w trzech językach, który brzmi: „Ofiarom wojen ku upamiętnieniu, a żywym ku przestrodze 1914”. Kaplica Czaszek w Kudowa Zdrój została zbudowana w latach 1776-1804. Jej pomysłodawcą był Czech Wacław Tomaszek, który był w tamtych czasach proboszczem parafii znajdującej się w Czermnej. Pomysł dotyczący jej budowy pojawił się w 1776 roku, kiedy to proboszcz odnalazł w pobliżu dzwonnicy ludzkie kości. Znalezisko te stało się pomysłem do wykonania tej kaplicy. W jej budowie brał udział grabarz Langer, którego szczątki razem ze szczątkami proboszcza 20 lat po śmierci również znalazły się w Kaplicy Czaszek w Kudowa. Szczątki znajdujące się w kaplicy to najprawdopodobniej szczątki ofiar wojny trzydziestoletniej, wojny siedmioletniej a także panującej w tamtych rejonach epidemii cholery.

Jak widać jest to bardzo interesujące miejsce do rozmyślań nad przemijaniem życia i śmiercią. Warto będąc w tych rejonach udać się do tejże kaplicy choćby w celu zwiedzenia – widok tylu szczątków ludzkich nie zdarza się często. dlatego warto odwiedzić miasto Kudowa Zdrój chociażby dla takich wspomnień i rozmyślań.