Kolizję drogowa za granicą

 

Kolizja jest to zdarzenie drogowe, w którym dochodzi do stłuczki pomiędzy dwoma lub więcej pojazdami. O kolizji mówimy, gdy podczas zdarzenie, żaden z jego uczestników nie odniesie poważnych obrażeń. Mówiąc poważnych obrażeń mamy na myśli leczenie, którego okres nie przekracza siedmiu dni.

Co zrobić podczas kolizji za granicą?

niebezpieczna kolizja za granicąW przypadku, gdy jesteśmy uczestnikami bądź sprawami kolizji w Polsce, sprawa z naszej strony jest prosta, dzwonimy po policję, bądź spisujemy oświadczenie. Które później zostanie wykorzystane w celu uzyskanie pieniędzy na poczet naprawy ewentualnych uszkodzeń na poczet poszkodowanego. Jeżeli to my spowodujemy niebezpieczna kolizja za granicą sprawa dla nas jest bardzo, wszystko wygląda jak w Polsce. Należy rozpocząć od wezwania policji, danego kraju. Naszym obowiązkiem jest podanie danych osobowych oraz numeru polisy na podstawie, której zostanie zlikwidowana ewentualna szkoda. Jeżeli my jesteśmy poszkodowani na przykład na terenie Niemiec, przysługuję nam prawo do odszkodowania oraz likwidacji szkody na podstawie prawa niemieckiego. Jest ono znacznie korzystniejsze od polskich warunków, ponieważ zakres szkód w prawie niemieckim jest znacznie większy. Mamy prawo do wezwania niezależnego rzeczoznawcy oraz otrzymania samochodu zastępczego na czas naprawy. Ponad to przysługuję nam prawo do odszkodowania z tytułu braku naszego samochodu, gdy jest on w naprawie. Podobnie sytuacja wygląda w innych krajach za granicami polski, mechanizm jest bardzo podobny, jednak zakres szkód w każdym kraju jest inny co należy indywidualnie sprawdzić w przypadku szkody lub przed ewentualnym wyjazdem.

Kolizję to najczęściej występujące zdarzenie drogowe. Dlatego warto wiedzieć jak się zachować w przypadku gdy jest się jej uczestnikiem. Zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami, dlatego przed wyjazdem warto zapoznać się z podstawowymi informacjami.