Możliwość sprzedania zadłużonej spółki jest prawnie usankcjonowana

Oczywiście nie jest tak, że niczym nie skrępowany obrót gospodarczy podmiotów prawa handlowego jest normą powszechną lub jedyną możliwą. Z punktu widzenia gospodarczego każdy podmiot gospodarczy w tym spółka prawa handlowego może mieć okresowo zmienne wyniki finansowe. Oznacza to, że zysk netto spółki może w kolejnym okresie obrachunkowym zostać długiem spółki, jest to możliwe w związku ze swobodnym, niczym nie ograniczonym obrotem gospodarczym. 

Sprzedaż zadłużonej spółki aktem notarialnym

sprzedam zadłużoną spółkęSpółki prawa handlowego o dużym kapitale zakładowym  tworzą rady nadzorcze do obowiązków których należy kontrolowanie wszelkich poczynań zarządu spółki. Zarząd spółki ponosi pełną odpowiedzialność za sytuację spółki i nie może sam od niej się uwolnić anonsem: sprzedam zadłużoną spółkę. Spółki o dużych aktywach, mające wielu udziałowców dla bezpieczeństwa finansowego, popełnienia pochopnych błędów w zarządzaniu lub podjęcia niewłaściwych decyzji o dużym ciężarze gatunkowym oraz skutkach finansowych lub prawnych, tworzą z własnej inicjatywy pewne ograniczenia. Takie ograniczenia są zapisane w statucie spółki, spisanym i przyjętym przez udziałowców w obecności rejenta a następnie akt notarialny złożony jest w sądzie gospodarczym, tym samym do publicznej wiadomości jest podany sposób sprawowania zarządu spółki i jego kontroli. Jest to istotne dla zainteresowanych zakupem udziałów w takim podmiocie i  pozwala lepiej ocenić ryzyko z tym związane.

Zarząd bieżący powierza się zazwyczaj osobą spoza udziałowców o wysokich kwalifikacjach i odpowiednim doświadczeniu, popartym osiągnięciami, natomiast rada nadzorcza skupia w swym składzie prawie wyłącznie udziałowców spółki czyli właścicieli. W ten sposób właściciele są zabezpieczeni przed długami spółki spowodowanymi złymi decyzjami zarządu.