Rozliczanie podatków z pracy w Niemczech

 

Rozliczanie podatku z Niemiec odbywa się na tej samej zasadzie, co rozliczanie zeznania podatkowego w naszym kraju. To konieczność, jeśli jesteśmy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę lub inną formę umowy, typu zlecenie, gdzie odprowadzane są podatki. Taka umowa daje nam szansę na bezpłatnego korzystanie z opieki medycznej i wiele innych korzyści i przywilejów.

Jak rozliczyć podatek?

rozliczenie podatku w niemczechLata przepracowane liczą się do późniejszej emerytury lub w razie konieczności świadczenia rentowego. Jeśli więc pracujemy poza granicami naszego kraju, również musimy rozliczyć się z urzędem skarbowym. Zasady są te same, lecz inna droga postępowania. Przykładem będzie praca pewnej kobiety w Niemczech jako opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych. Osoba ta wyjechała na dwa miesiące, dwa razy w roku. Niemiecka rodzina, która prowadziła działalność gospodarczą zawarła z nią umowę o świadczone usługi opiekuńcze. Rozliczenie podatku w niemczech to profesjonalne usługi księgowej lub innej osoby, która jest do tego uprawniona i posiada specjalne umiejętności. Osoba ta uzyskała ze swej pracy stosowne wynagrodzenie, które spływało na osobisty rachunek bankowy. Wróciła do Polski, po czym za jakiś czas musiała zeznać w rozliczeniu rocznym, że podejmowała pracę poza granicami Polski. Otrzymała od swojego byłego pracodawcy odpowiednią dokumentację a Niemiec i tu na terenie naszego kraju dokonała rozliczenia rocznego.

Mówiąc ogólnie procedura jest podobne, tyle, że trzeba skorzystać z tłumacza przysięgłego, by przełożył na język polski dokumenty, które otrzymamy zza granicy. Potem już podejmowane czynności są standardowe, czyli pit i urząd skarbowy. Warto więc, gdy mamy taką okazję podjąć jakąkolwiek pracę poza granicami naszego kraju. Trzeba przełamać strach i wyjechać w celach zarobkowych.