Wybieramy odbojnicę regałową

Poruszanie się po ciasnych i wąskich alejkach w hali magazynowej nie należy do najprostszych zadań, a już manewrowanie wszelkiego rodzaju pojazdami i maszynami sprawia, że obawiamy się o uszkodzenie wyposażenia obecnego w danym miejscu. W tym celu stosuje się specjalne zabezpieczenia, których celem jest niwelowanie ryzyka uderzenia w regały poprzez wyznaczenie ścieżki ułatwiającej manewrowanie oraz ewentualne tłumienie uderzeń.

Rodzaje odbojnic regałowych

odbojnice regałoweW magazynach i różnego rodzaju zakładach przemysłowych, gdzie poruszanie się środkami mechanicznego transportu jest konieczne,a le tez bardzo trudne do wykonania ze względu na małą i ograniczona powierzchnię, konieczne jest zastosowanie specjalnych zabezpieczeń. Ich celem jest tłumienie ewentualnych uderzeń oraz wyznaczenie trasy poruszania się, co znacznie ułatwia manewrowanie wszelkimi pojazdami, których rozmiary bywają naprawdę pokaźne i nieadekwatne do przestrzeni dostępnej w magazynie. Rozwiązaniem są odbojnice regałowe, które montuje się zarówno wokół mebli magazynowych, jak i w newralgicznych punktach na wysokości, takich jak krawędzie regałów czy skrzyżowania alejek roboczych. Jeśli jednak nadal obawiamy się o bezpieczeństwo wyposażenia naszego magazynu lub mimo zastosowania zabezpieczeń we wspomnianych punktach dochodzi do uszkodzenia regałów, warto zasięgnąć porady specjalisty, który pomoże przeanalizować i znaleźć przyczynę występowania problemu. Może nią być za mała szerokość przestrzeni międzyregałowej lub niedopasowanie rozmiarów maszyn i pojazdów, poruszających się po magazynie.

Na małej przestrzeni magazynu zwykle przechowuje się duże ilości towarów, które dodatkowo trzeba co jakiś czas transportować lub dokładać, a do tego celu wykorzystuje się pojazdy mechaniczne. Manewrowanie nimi jest trudne i może powodować uszkodzenia znajdujących się we wnętrzu produktów oraz wyposażenia, dlatego warto zastosować odpowiednie zabezpieczenia, które tego zapobiegną.